ครม. ทุ่ม 1.27 หมื่นลบ. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน

ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 1.27 หมื่นลบ. จำนวน 5.4 ล้านคน


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินงบประมาณ 12,750 ล้านบาท โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 ส.ค.59 และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในปี 58 โดยมีการตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากรและกรมการปกครองแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร จำนวน 5.4 ล้านคน

สำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือ กำหนดผู้มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/คน จำนวน 3.1 ล้านคน ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/คน จำนวน 2.3 ล้านคน

Back to top button