ครม.ใจดี งดเก็บค่าทางด่วนช่วงเทศกาลปีใหม่

ครม.ไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธ.ค.59 - เวลา 00.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค.60


ครม.ไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธ.ค.59 – เวลา 00.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค.60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2560

โดยกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน-บางพลี) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2560)

Back to top button