สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 21 ก.พ.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 21 ก.พ.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา
K ชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์ ขาย หุ้นสามัญ 21/02/2560 20/02/2560 5,000,000 6.30
KIAT เกียรติชัย  มนต์เสรีนุสรณ์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/02/2560 20/02/2560 4,704,000 0.24
SUSCO มงคล  สิมะโรจน์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/02/2560 17/02/2560 900,000 0.87
KIAT เกียรติชัย  มนต์เสรีนุสรณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 21/02/2560 20/02/2560 1,625,000 0.69
EPCO ยุทธ  ชินสุภัคกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 21/02/2560 20/02/2560 200,000 7.53
PSH รัตนา  พรมสวัสดิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 21/02/2560 20/02/2560 100,000 22.40

Back to top button