ICHI ไม่ปลื้ม! ต้นทุนพุ่ง-การแข่งขันสูง ฉุดกำไรปี 59 ลดลง 54.66%

ICHI ไม่ปลื้ม! ต้นทุนพุ่ง-การแข่งขันสูง ฉุดกำไรปี 59 ลดลง 54.66% มาที่ 368.48 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 812.74 ลบ.


บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI รายงานผลการดำเนินงานปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ปี 59 58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 368.48 812.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บ.) 0.28 0.63
% เปลี่ยนแปลง -54.66

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานประจำปี 59 กำไรลดลงหลังรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเพราะการแข่งขันทางด้านราคา

Back to top button