CWT-GUNKUL เซ็น MOU ตั้งบ.ร่วมทุนรองรับทำโครงการโซลาร์รูฟ

CWT-GUNKUL เซ็น MOU ตั้งบ.ร่วมทุนรองรับทำโครงการโซลาร์รูฟ


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า  ในวันนี้(8 เม.ย.) บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟ) กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL โดยจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อพัฒนาโครงการในสัดส่วน 74.99% และ 25.01% ตามลำดับ

ทั้งนี้ CWT จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาสิทธิในการเช่า และ/หรือสิทธิในการใช้พื้นที่หลังคาเพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อใช้สำหรับโครงการดังกล่าว

ส่วน GUNKUL จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการบริการจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื้อและก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) รวมถึงเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการและบำรุงรักษา ภายใต้การดำเนินงานทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนุญาตเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ตามแต่ละกรณี

Back to top button