พาณิชย์เผยส่งออกเดือนพ.ค.โต 13.2% สูงสุดรอบกว่า 4 ปี ฟากนำเข้าโต18.2%

พาณิชย์ เผยตัวเลขส่งออกเดือนพ.ค.60 โต 13.2% สูงสุดรอบกว่า 4 ปี ฟากตัวเลขนำเข้าโต 18.2% เกินดุล 944 ล้านดอลล์


กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน พ.ค.60 การส่งออกมีมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 13.2% สูงสุดในรอบ 52 เดือน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 18.2% ส่งผลให้ดุลการค้า พ.ค.เกินดุล 944 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ทั้งนี้ส่งผลให้ภาวะการค้าระหว่างประเทศในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) การส่งออกมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,265 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 7.2% สูงสุดในรอบ 6 ปี ส่วนการนำเข้ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 88,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 15.2% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลรวม 5,054 ล้านดอลลาร์ สรอ.

Back to top button