6 บิ๊กรับเหมาฯ ตบเท้าเข้าซื้อซองประมูลรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง

6 บิ๊กรับเหมาฯ UNIQ-ITD-STEC-CK-PLE-TRC ตบเท้าซื้อซองประมูลรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง รฟท.จ่อเปิดยื่นซองประกวดราคา 11 ส.ค.นี้


แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ,บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ,บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK

อีกทั้ง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท ทีอาร์ซี  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เข้าซื้อซองประมูลโครงการรถไฟทางคู่ที่ รฟท.ได้ปิดขายซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 สัญญา ใน 3 เส้นทาง มูลค่า 3.62 หมื่นล้านบาทเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60

โดย รฟท.ระบุว่า ในแต่ละสัญญามีผู้รับเหมาเข้ามาซื้อซองประมูลจำนวนมากเฉลี่ยสัญญาละ 33-36 ราย ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ราคากลาง  6,579.91 ล้านบาท มีจำนวนผู้ซื้อซอง 35 ราย และ สัญญาที่ 2  ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ราคากลาง 6,071.50 ล้านบาท มีจำนวน 34 ราย

ขณะที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1  ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร  ราคากลาง 7,721.13 ล้านบาท มีจำนวน 34 ราย และ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ราคากลาง 7,060.58 ล้านบาท มีผู้เข้าซื้อซอง จำนวน 33 ราย และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ ราคากลาง 8,813.30 ล้านบาท  มีจำนวน 36 ราย

ทั้งนี้ UNIQ, ITD, STEC, CK, PLE เข้าซื้อซองทั้ง 5 สัญญา ขณะที่ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซื้อเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร จำนวน 2 สัญญา และ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2

อนึ่งทั้ง 5 สัญญาจะเปิดให้ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 11 ส.ค.60 กำหนดผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 21 ส.ค.นี้ ส่วนวันกำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร ทั้ง 2 สัญญา ในวันที่ 31 ส.ค.นี้

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ขณะที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 กำหนดเสนราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ก.ย.นี้

 

ด้าน นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ รฟท.ได้ออกประกาศเชิญชวนโครงการรถไฟทางคู่ ที่เป็นงานโยธาที่เหลืออีก 2 สัญญา คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ  มี 3 อุโมงค์ด้วยราคากลาง 9,399.46 ล้านบาท

โดยเปิดขายซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.- 4 ก.ค.60 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.และกำหนดให้ยื่นซองประมูล วันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 9.00 -11.00 น.จากนั้นจะประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 28 ส.ค.นี้และกำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 ก.ย.60

ส่วนอีกงานเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่1ช่วงบ้านกลับ- โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) ราคากลาง 10,147.05  ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟในโครงการระยะทาง 29 กิโลเมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 2 ทาง บริเวณเลี่ยงเมืองลพบุรี

โดยจะทำการก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดิน (At Grade) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรและทางรถไฟทางคู่ยกระดับ (Elevated) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยเปิดขายเอกสารประกวดราคาในวันที่ 27 มิ.ย.- 4 ก.ค.60 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.และกำหนดให้ยื่นซองประมูล วันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 13.00 -15.00 น.จากนั้นจะประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 28 ส.ค.นี้และกำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 ก.ย.60

Back to top button