ครม.ไฟเขียวกฟผ.สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก วงเงินลงทุน 1,881 ลบ.

ครม.ไฟเขียวกฟผ.สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ใน จ.อุตรดิถต์ ขนาดกำลังการผลิต 14MW วงเงินลงทุน 1,881 ลบ.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ใน จ.อุตรดิถต์ ขนาดกำลังการผลิต 14 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุนรวม 1,881 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2560 สำหรับโครงการดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ไม่สามารถเดินเครื่องได้จากเหตุสุดวิสัย และช่วยลดภาระของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ในอนาคต

Back to top button