จับตาแนวรับสำคัญ SET50 หลุด 1,070 จุด เปิด Short ตาม!

จับตาแนวรับของ S50Z17 ที่ 1,070 จุด โดยแบ่งกลยุทธ์ดังนี้ 1) หากยืนเหนือ 1,070 จุด ลุ้น Technical Rebound กลับไปตรงแถวๆ 1,080 จุด และ 2) หากหลุด 1,070 จุด คาดไหลลงต่อไปหาแนวรับ 1,058 จุด


กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: จับตาแนวรับของ S50Z17 ที่ 1,070 จุด โดยแบ่งกลยุทธ์ดังนี้ 1) หากยืนเหนือ 1,070 จุด ลุ้น Technical Rebound กลับไปตรงแถวๆ 1,080 จุด และ 2) หากหลุด 1,070 จุด คาดไหลลงต่อไปหาแนวรับ 1,058 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: ปิดตรงรับมีโอกาสเกิด 2 ทิศทาง!!!

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50Z17 แกว่งลงและลงแรงในช่วงท้ายตลาด โดยปัจจุบันลงมาหลุดกรอบ Bollinger Band (BB) ที่ระดับ -2SD โดย Indicator ส่วนใหญ่ส่งสัญญาณขาย ไม่ว่าจะเป็น Modified Stochastic ที่ %K ตัด %D ลง หรือ RSI ที่เริ่มเข้าสู่เขต Negative Zone ดังนั้นดูภาพใหญ่แล้วทางลงได้เปรียบ แต่เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา S50Z17 ปิดตรงแนวรับกรอบล่าง Sideway Down ที่ระดับ 1,070 จุด ทำให้ภาพระยะสั้น (วันนี้) ดัชนีมีโอกาสเกิด 2 ทิศทาง คือ 1) Technical Rebound กลับไปตรงแถวๆ 1,080 จุด หรือ 2) ไหลลงต่อไปหาแนวรับ 1,058 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีลงต่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ Spot ปิดลบน้อยกว่า S50Z17 ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 5.75 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2.57 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ที่ +0.9 จุด สะท้อนระยะกลาง (2 เดือน) ตลาดพลิกกลับมามีมุมมองเป็นลบต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.0 จุด แต่ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.97 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1712B 0.55 23.4 0.84
S5028C1712C 0.26 27.0 1.53
S5028C1712D 0.16 28.6 2.35

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1712B 0.25 24.9 1.72
S5028P1712C 0.50 22.3 0.96
S5028P1712D 0.63 17.0 1.00
S5028P1712E 0.99 15.2 0.71
ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button