FN กำไร Q3/60 ลดลง 43% หลังต้นทุนขายเพิ่มขึ้น


บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.60 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

Back to top button