สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MK มูลค่าสูงสุด 1.2 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MK มูลค่าสูงสุด 1.2 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MK 3 177,550,000 1,198,462 6.75
BBL 2 1,033,300 185,983 179.99
TUF-F 2 7,781,300 160,489 20.62
BDMS-F 2 4,892,900 94,917 19.40
BBL-F 7 499,800 90,214 180.50
PTTGC
2 1,007,000 67,177 66.71
DELTA 2 598,400 53,034 88.63
JASIF-F 3 4,454,100 43,502 9.77
SUPER 1 16,875,000 32,062 1.90
JASIF 1 1,200,000 11,760 9.80
AOT
1 31,100 9,703 312.00
PTT 2 22,200 7,818 352.18
SPACK 1 2,250,000 7,515 3.34
TRUE06C1510A 1 15,700,000 4,993 0.32
CPALL 1 100,000 4,627 46.27
LH 1 500,000 4,550 9.10
IEC 4 58,847,900 2,402 0.04
CPN 1 37,600 1,767 47.00
U-W1 8 53,500,000 1,019 0.02
DSGT 1 130,700 876 6.70
ITD28C1509A 1 1,000,000 410 0.41
NPP 1 100,000 169 1.69
U 1 2,000,000 95 0.05

Back to top button