MK แจ้ง “ชวน ตั้งมติธรรม” ลาออกประธานกรรมการบริหาร-เอ็มดี มีผล16 มิ.ย.

MK แจ้ง "ชวน ตั้งมติธรรม" ลาออกประธานกรรมการบริหาร-เอ็มดี มีผล16 มิ.ย.


บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ระบุว่า กรณีการลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของนายชวน ตั้งมติธรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ย. 58 เป็นต้นไป

Back to top button