MK งัดงบฯ 33.24 ลบ. ซื้อหุ้น “Cmego” 4.76% ลุยธุรกิจโรงแรมในเวียดนาม

MK งัดงบฯ 33.24 ลบ. ซื้อหุ้น “Cmego” 4.76% ลุยธุรกิจโรงแรมในเวียดนาม


บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด ผมหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ จำกัด (MKH) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ได้มีมติอนุมัติให้ MKH เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 ของทุนจดทะเบียนของ Cmego Joint Stock Company (Cmego) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม

โดยมีราคาซื้อขายรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือคิดเป็นประมาณ 23,500,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 33,240,000 บาท)

อนึ่ง Cmego ประกอบธุรกิจโรงแรมและบริหารโรงแรมในประเทศเวียดนาม Brand ชื่อว่า Christina’s

Back to top button