UPA เผยโรงไฟฟ้าอันดามันเพาเวอร์ในพม่าเริ่มจ่ายไฟสู่สาธารณะแล้ว

UPA เผยโรงไฟฟ้าอันดามันเพาเวอร์ในพม่าเริ่มจ่ายไฟสู่สาธารณะแล้ว


นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้  จำกัด  (บริษัทอันดามัน เพาเวอร์ฯ) แจ้งความคืบหน้าการจ่ายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะ

ภายใต้หนังสือฉบับดังกล่าวและสัญญาเช่าเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 6-20 MW กับเมืองทวาย (Dawai District) รัฐทนินทยี (Tanintharyi Region) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงงานไฟฟ้าของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ฯ ที่ตั้งอยู่เมือง Kanbauk ได้จ่ายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2558

Back to top button