TPBI เผยผลงานปี 61 พลิกขาดทุน 146.18 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายพุ่ง


บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ดังนี้

ทังนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 พลิกขาดทุน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

Back to top button