อดีตปธ.บอร์ดตลาดฯเทขาย QTC หมดหน้าตัก! เปิดทาง“พิริยะ”ผู้บริหาร”บ้านสวยกรุ๊ป”เข้าถือ5.86%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC โดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 5.86% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะเดียวกัน ได้รับรายงานการได้มาหุ้น QTC โดยนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.86% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการมีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. MR.LITSAMY LATSAVONG 42,500,000 12.46
2. MR.CHANTHANOME PHOMMANY 42,500,000 12.46
3. MR.Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
4. น.ส.แคทรียา บีเวอร์ 27,051,300 7.93
5. น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 6.45
6. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 20,000,000 5.86
7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 17,019,702 4.99
8. นายวิชัย วชิรพงศ์ 14,395,900 4.22
9. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 13,457,344 3.95
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,357,452 3.33
11. น.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง 11,205,500 3.29

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2562)

อนึ่งนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 15 ในปี 2556 และเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

ด้าน นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

Back to top button