พาณิชย์ เผย เม.ย.ส่งออกหดตัว 2.57% นำเข้าลด 0.72% ขาดดุล 1,457 ล้านดอลล์

พาณิชย์ เผย เม.ย.ส่งออกหดตัว 2.57% นำเข้าลด 0.72% ขาดดุล 1,457 ล้านดอลล์


สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน เม.ย.62 โดยระบุว่า การส่งออกมีมูลค่า 18,555 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -2.57% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -2.5% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,012 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -0.72% ขณะที่ดุลการค้าขาดดุล 1,457 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับภาพรวมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 62 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 80,543 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -1.86% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 79,993 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -1.08% ดุลการค้าเกินดุล 549 ล้านเหรียญสหรัฐ

Back to top button