PTTEPรายได้ขายพุ่ง-รับรู้กำไรอัตราแลกเปลี่ยนดันไตรมาส2 โตเฉียด 3 เท่าตัว แถมปันผล 2.25 บ.

PTTEP รายได้ขายพุ่ง-รับรู้กำไรอัตราแลกเปลี่ยน ดันผลงานไตรมาส 2 โตเฉียด 3 เท่าตัว มาที่ 1.37 หมื่นลบ. จากปีก่อน 3.59 พันลบ. ส่วน 6 เดือนแรกกำไร 2.62 หมื่นลบ. เพิ่ม 54% จากปีก่อน 1.70 หมื่นลบ. แถมปันผล 2.25 บ. XD 8 ส.ค.62 จ่าย 23 ส.ค.นี้


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/62 และงวดครึ่งแรกปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562 ดังนี้

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 2/62 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2/62 จำนวน 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/61 ที่มีกำไร 336 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 176 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติในไตรมาส 2/62 จำนวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 267 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/61 ที่มีขาดทุน 223 ล้านดอลลาร์ สรอ.

โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 211 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 2/62 แข็งค่าขึ้น 1.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2/61 อ่อนค่าลง 1.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 271 ล้านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกับการกลับรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ ไว้ในงวดบัญชีก่อนเฉพาะส่วนของบริษัท ปตท.สผ. เท่านั้น จำนวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษายน 2562 รวมทั้งรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 2/62 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกันนี้บริษัทประกาศปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562  และกำไรสะสม เป็นเงินสด 2.25 บาท/หุ้น กำหนดขึ้งเครื่องหมาย XD วันที่ 8 ส.ค.2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ส.ค.2562

Back to top button