TYCN ควักเงิน 60 ลบ.ซื้อหุ้น “ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต” 8.7% หวังรับปันผลจากการลงทุน

TYCN ควักเงิน 60 ลบ.ซื้อหุ้น "ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต" 8.7% หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม-รับปันผลจากการลงทุน


บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TYCN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 16 ต.ค.62 ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติซื้อหุ้น บริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จำกัด จาก นายหวง เหวิน สง กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ไทยยูเนี่ยนสกรูน๊อต จำนวน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.70% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 60,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน๊อต จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ต.ค.30 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสกรู น๊อต มีทุนจดทะเบียน 690,000,000 บาท จำนวนหุ้น 69,000,000 หุ้น ราคามูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วมูลค่า 690,000,000 บาท

โดยไทยยูเนี่ยนสกรูน๊อตมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดภายในประเทศมียอดขายในประเทศของผลิตภัณฑ์คิดเป็นประมาณ 70% และมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของสกรูน๊อตประมาณ 30-40% บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกรรมฯ มีประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ และคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงาน

อนึ่ง TYCN ไม่ได้ส่งกรรมการไปเป็นกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน๊อต จำกัด

Back to top button