SET50 Sideway ในกรอบ กลยุทธ์วันนี้ Trading Short!


จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50Z19) 29 พ.ย. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Trading Short S50Z19 Close : 1,079.80 (-7.40 จุด) Resistance : 1,087 Support : 1,070/1.067/1,063

Stop loss : ปิดสูงกว่า 1,090 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟ TF รายวัน S50Z19 วานนี้แกว่งลงมาทดสอบแนวรับ 1,078 จุด วันนี้เราคาด Sideway ในกรอบ 1,070-1,087 จุด โดยเรายังมอง Direction หลักคือการแกว่งลงในช่วงนี้ โดยให้ระวังแรง Short เข้ามาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าดังนั้นท่านที่ถือ Short มาก่อนหน้านี้ให้รอปิดขายทำกำไรบริเวณ 1,070 จุดลงไป ขณะที่ท่านที่เลือกเล่นฝั่ง Long ให้รอเปิดสถานะกรณีตลาดหลุดแนวรับ 1,070 จุด และเปิดสถานะบริเวณ 1,065-1,067 จุด

 

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,703.5 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 17,213 สัญญา ใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 5,412.21 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DWBidEff.Sensitivity
(Bullish view)(THB)gearing(x)
S5028C2003A0.2012.70.24
S5028C2001A0.4316.50.66
S5028C1912C0.1123.60.25

 

Put DWBidEff.Sensitivity
(Bearish view)(THB)gearing(x)
S5028P2003A0.3010.00.28
S5028P2001A0.6114.30.81
S5028P1912A0.2922.40.62
ข้อมูล ณ วันที่28/11/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button