นักล่าหุ้นจองลุ้นตัวโก่ง! KUN ทรงตัว Pre Open เสมอจอง 1.10 บาท

นักล่าหุ้นจองลุ้นตัวโก่ง! KUN ทรงตัว Pre Open เสมอจอง 1.10 บาท เท่าราคา IPO ที่ 1.10 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 7.04 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ  0.39 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 6.17 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท เอส14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN มีราคาก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีแรกอยู่ที่ 1.10 บาท เท่าราคา IPO ที่ 1.10 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 7.04 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ  0.39 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 6.17 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท เอส14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับ KUN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย โดยเน้นพื้นที่ในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิลล่า วาณิช จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายเช่นเดียวกัน

โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีราคาขายประมาณ 2 – 6 ล้านบาท และมีเนื้อที่โครงการประมาณ 8 – 47 ไร่ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มทำงาน กลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมที่มีช่วงอายุ 21 – 55 ปี กลุ่มลูกค้าท้องถิ่น (Local) ที่มีความต้องการขยายครอบครัว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โครงการจัดสรรที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการได้แล้วตั้งแต่ดำเนินกิจการมีจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ อีกทั้งยังมีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 โครงการ และโครงการในอนาคต 2 โครงการ

Back to top button