GULF แจ้งข่าวดี! โรงไฟฟ้าชีวมวล “กัลฟ์ จะนะ กรีน” 25MW เดินเครื่อง COD ฉลุย 1 มี.ค.63

GULF แจ้งข่าวดี! โรงไฟฟ้าชีวมวล “กัลฟ์ จะนะ กรีน” 25MW เดินเครื่อง COD ฉลุย 1 มี.ค.63


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน (GCG) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

โดยโครงการโรงไฟฟ้า GCG เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของบริษัท ซึ่งใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 25 เมกะวัตต์ (MW) โดยโครงการ GCG มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Adder) พิเศษอีก 1.3 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี ทั้งนี้ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ GCG เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

Back to top button