“สธ.” กร้าว!ยกระดับมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากปท.กลุ่มเสี่ยง หลังพบฝ่าฝืน ทำกิจกรรมนอกบ้าน


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับการเฝ้าติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เฝ้าสังเกตุอาการอยู่ที่ที่พักหรือบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีข้อสั่งการ

เนื่องจากพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวยังไปทำกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทานอาหารนอกบ้าน หรือไปอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมกันของผู้คนจำนวนมาก

โดยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และจะมีการติดตาม หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนที่เดินทางตั้งแต่มีคำสั่ง

“ขอสื่อไปให้คนทุกคนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่พ้นช่วง 14 วัน แต่เดิมเคยขอความร่วมมือ และท่านยังไปมีกิจกรรมทางสังคมให้ผู้คนมีความกังวล หรือไม่ก็ตระหนก จากนี้จะมีการยกระดับในเรื่องของการดำเนินการ เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับที่และทำตามคำแนะนำในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีรายชื่อของผู้ที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ หากไม่ให้ความร่วมมือจะมีบทลงโทษหากฝ่าฝืนตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

          “ท่านอาจจะเป็นคนสบายดี ไม่ติดเชื้อ แต่เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค ต้องย้ำว่าเป็นสำนึกความรับผิดชอบของคนเหล่านั้นที่มีต่อสังคม และขณะเดียวกันก็เป็นความรับชอบของสังคมโดยรวมต่อคนๆ นั้น ที่จะไม่ไปรังเกียจ ตีตรา หรือเลือกปฏิบัติโดยออกนอกหน้า หากกลุ่มคนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านจะต้องประสาน แจ้งหรือรายงานเจ้าพนักงานหรือผู้ได้รับมอบหมายในพื้นที่เพื่อจะได้ย้ำวิธีปฏิบัติ…เราจะสามารถผ่านในเรื่องสถานการณ์การเกิดโรค หรือระบาดโควิดในประเทศเราได้ จะต้องอาศัยสำนึก ความรับผิดชอบของทุกคน” นพ.สุวรรณชัย กล่าวย้ำ

Back to top button