กลุ่ม “ซีพี” ผงาดฮุบกิจการ “เทสโก้” มูลค่า 3.38 แสนล้าน ส่ง CPALL ถือรายละ 40%

กลุ่ม "ซีพี" ผงาดฮุบกิจการ "เทสโก้" มูลค่า 3.38 แสนล้าน ส่ง CPALL ถือรายละ 40%


สืบเนื่องจากกรณีที่กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ หรือ กลุ่ม CP  ยืนคำเสนอซื้อกิจการเทสโก้โลตัสในประเทศไทยและมาเลเซีย ล่าสุดในวันนี้(9มี.ค.63) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยและมาเลเซีย มูลค่าในการซื้อกิจการครั้งนี้อยู่ที่ 10,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 335,415 ล้านบาท

โดยการลงทุนดังกล่าวของบริษัทเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจจำนวนสองบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด โดยมีกลุ่มผู้ลงทุน 3 กลุ่มดังนี้คือ

1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL  ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยโดยมีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

2.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

3.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทซี.พี.เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฏหมายไทย โดยมีบริษัทโฮลลิ้งเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สำหรับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทผู้ซื้อตกลงที่จะชำระให้แก่ผู้ขายสำหรับธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโกเอเชียภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นประมาณ 10,576 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 338,445 ล้านบาท โดยสัดส่วน 40% ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทผู้ซื้อตกลงที่จะชำระให้ผู้ขายเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่า 4,231 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 135,378)

 

Back to top button