สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ACE มูลค่าสูงสุด 499.23 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ACE มูลค่าสูงสุด 499.23 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ACE 1 184,900,000 499,230 2.7
KBANK-F 1 369,800 36,425 98.5
TRUE 1 8,000,000 21,600 2.7
OSP 3 400,000 15,125 37.81
DELTA 1 300,000 11,775 39.25
CK
1 800,000 11,680 14.6
GFPT 1 1,100,000 9,900 9
ESSO 1 2,000,000 9,760 4.88
TOA 1 300,000 9,675 32.25
SPCG 1 500,000 8,450 16.9
MINT 1 316,100 7,368 23.31
BBL-F 1 20,000 2,210 110.5

Back to top button