RATCH เจียดเงินกว่า 600 ลบ. ซื้อหุ้น “NER Singapore” 49% พัฒนารฟฟ. “เน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี้”

RATCH เจียดเงินกว่า 600 ลบ. ซื้อหุ้น "NER Singapore" 49% พัฒนารฟฟ. "เน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี้"


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 บริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญ NER Singapore Pte. Ltd. ในสัดส่วน 49% คิดเป็นเงินประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 662 ล้านบาท) จาก Nexif Energy Thailand B.V. ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยอง

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กซิฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ขนาดกำลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดำเนินการโดย บริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด (บริษัทย่อยที่ NER Singapore Pte. Ltd. ถือหุ้นทั้งหมด) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเอส เอส พี อินดัสเทรียล พาร์ค อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณเดือนเม.ย.2565

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการสร้างพันธมิตรรายใหม่ที่จะมีโอกาสในการร่วมลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าแลัธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต

Back to top button