สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 64.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 64.12 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F 1 666,200 64,122 96.25
BMSCITH 2 8,000,000 63,252 7.91
KBANK-F 1 300,000 28,575 95.25
TVO <XD> 1 1,300,000 27,300 21
PTT 1 996,000 24,103 24.2
JMART 2 3,900,000 18,920 4.85
EGCO 1 72,900 12,215 167.56
CPN 1 240,000 10,748 44.78
ANAN 1 8,700,000 10,440 1.2
PTL 1 1,000,000 9,300 9.3
PRM 1 2,000,000 6,320 3.16
BEM
1 500,000 3,750 7.5

Back to top button