ATP30 คาด “โควิด-19” คลี่คลายช่วงไตรมาส 2/63 มุ่งขยายฐาน-รักษาอัตรากำไรสุทธิโต 10%

ATP30 คาด “โควิด-19” คลี่คลายช่วงไตรมาส 2/63 มุ่งขยายฐาน-รักษาอัตรากำไรสุทธิโต 10%


นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตมุ่งเน้นที่อัตราการทำกำไร โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25-26% และรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ตำกว่า 10%

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจไตรมาสแรก แม้ว่าบริษัทจะได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยกดดัน ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้โรงงานบางแห่งลดภาระค่าใช้จ่าย โดยลดจำนวนรอบในการรับส่งพนักงาน แต่เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ากระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม และทุกรายมีสัญญาระยะยาว บริษัทจึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย

ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบต่อรถรับส่งนักท่องเที่ยวโดยตรง อย่างไรก็ตามจำนวนรถที่รับส่งนักท่องเที่ยวของบริษัทมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งเป็นรถที่หมดภาระทางการเงินแล้ว จึงไม่ส่งผลต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนทิศทางธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/63 คาดว่าการดำเนินงานจะกลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากบริษัทจะเริ่มให้บริการกับลูกค้ารายใหญ่ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้านอกเขตภาคตะวันออก และเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริหารจัดการควบคุมต้นทุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เชื่อว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

Back to top button