สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 43.35 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 43.35 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 1 3,000,000 43,350 14.45
WHART 1 2,000,000 28,600 14.3
ANAN 1 20,000,000 22,600 1.13
GVREIT 1 1,000,000 14,000 14
PTT 1 500,000 13,500 27
KBANK-F 1 100,000 8,838 88.38
PTTEP 1 100,000 5,900 59
GULF
1 40,000 5,200 130
KBANK 1 50,000 4,413 88.25
TOA 1 122,500 3,889 31.75
RPH 1 700,000 3,150 4.5

Back to top button