MAJOR แจ้งปิดโรงหนังกัมพูชา งดบริการโบว์ลิ่ง-คาราโอเกะ-ลานสเก็ตทั่วไทย หวังสกัดโควิด-19

MAJOR แจ้งปิดโรงหนังกัมพูชา ตามนโยบายรัฐ พร้อมงดบริการโบว์ลิ่ง-คาราโอเกะ-ลานสเก็ตทั่วไทยถึง 31 มี.ค.61 หวังสกัดไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด


บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ระบว่า บริษัทปิดให้บริการชั่วคราว ธุรกิจภายใต้บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ (Blu-O Rhythm & Bowl) และลานสเก็ตน้ำแข็ง (Sub-zero) ทุกสาขา ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19-31 มี.ค.63 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 เม.ย.63 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น

นอกจากนี้ ตามที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้โรงภาพยนตร์ทุกแห่งในราชอาณาจักรกัมพูชา ปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทจึงได้ปิดให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การปิดให้บริการธุรกิจดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

Back to top button