สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 388 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2006F S50M20 388,216,700
2 S5013P2006E S50H20 190,784,770
3 S5013C2006E S50H20 129,367,100
4 S5013C2006D S50H20 112,021,800
5 S5013C2006B S50H20 93,864,500

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button