WP ควักเงิน 50 ลบ.ซื้อหุ้นคืน 10.37 ล้านหุ้น ตอกย้ำสถานะการเงินแกร่ง-พื้นฐานธุรกิจแจ่ม

WP ควักเงิน 50 ลบ.ซื้อหุ้นคืน 10.37 ล้านหุ้น ตอกย้ำสถานะการเงินแกร่ง-พื้นฐานธุรกิจแจ่ม


นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563  มีมติให้บริษัทเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)   โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนสูงสุดไม่เกิน 10,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น 2 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นวงเงินซื้อคืนไม่เกิน 50  ล้านบาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน-วันที่  7 ตุลาคม 2563

“ปัจจุบันราคาหุ้น WP ถือว่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงอยู่มาก เป็นผลจากภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผันผวน และดัชนีปรับลดลงเนื่องจากปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดหนักของไวรัส COVID-19จึงทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลเทขายหุ้นออกมา ทำให้หุ้น WP ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้นบอร์ดบริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าโครงการซื้อหุ้นคืนโดยใช้เงินจากสภาพคล่องส่วนเกินกว่าพันล้านบาท ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด  เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE) และกำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS) รวมถึงยังเป็นการแสดงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนมั่นใจว่า บอร์ดบริษัทฯ และฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพร้อมที่จะเข้าดูแลด้วยกลไกที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกประการ”  นางสาวชมกมล กล่าว

Back to top button