สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 184.34 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 184.34 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 3 3,109,600 184,337 59.28
AOT
2 2,798,600 140,605 50.24
CPN 1 2,780,800 110,537 39.75
RS 2 10,869,500 99,999 9.2
ADVANC 1 413,800 83,588 202
PTTEP 2 1,139,100 75,633 66.4
PTT 2 2,204,600 69,031 31.31
AIT 3 3,390,968 57,646 17
PTTGC
2 1,843,600 51,202 27.77
BH <XD> 1 420,000 46,620 111
SCB 1 729,100 44,293 60.75
HUMAN 2 7,843,100 43,210 5.51
LH
2 3,088,600 19,613 6.35
KBANK-F 2 177,810 14,499 81.54
TPRIME 1 1,000,000 13,150 13.15
TFFIF 1 1,000,000 9,750 9.75
BBL 1 100,400 9,387 93.5
IRPC 3 3,068,600 6,444 2.1
INTUCH 1 130,200 6,380 49
SYNEX 1 1,483,300 5,674 3.82
B-WORK 1 500,000 5,000 10
RBF 1 1,500,000 4,950 3.3
SKR 1 700,000 3,150 4.5
BEM 1 176,500 1,333 7.55
TASCO 1 3,000 50 16.7
BBL-F 2 109 10 91.75
TOA 1 100 3 30.25

Back to top button