สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 44.80 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 44.80 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 4 1,600,000 44,800 28
SUPER 2 120,000,000 39,600 0.33
CRC
2 583,565 15,902 27.25
AOT 1 150,000 7,500 50
PTTEP 1 60,000 3,900 65
CPT 1 1,300,000 806 0.62
SPALI-F 1 50,000 728 14.55
KBANK-F 1 100 9 87.5

Back to top button