สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 50.85 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 50.85 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 5 1,800,000 50,850 28.25
SCC
1 140,000 42,000 300
SUPER 2 120,000,000 39,600.00 0.33
PTTEP 3 405,200 27,201 67.13
BBL 1 233,400 23,457 100.5
E1VFVN3001
1 1,427,500 19,914 13.95
GULF13C2009A 2 20,000,000 17,600 0.88
CRC
2 583,565 15,902 27.25
EGCO 1 58,400 13,490 231
PTT-F 1 339,400 10,437 30.75
AOT 1 150,000 7,500 50
PTTGC 1 235,800 7,192 30.5
GPSC 1 101,100 5,763 57
SCC-F 1 17,100 5,540 324
PTTEP-F 1 71,300 4,813 67.5
INTUCH 1 94,700 4,735 50
CPALL-F 1 76,100 4,642 61
MBK-F 1 324,700 4,254 13.1
BDMS 1 200,000 3,803 19.01
BH 4 32,600 3,716 114
CPF-F 1 149,900 3,643 24.3
AOT-F 1 63,000 3,197 50.75
PTTGC-F 1 94,800 2,891 30.5
HMPRO-F 1 248,800 2,762 11.1
CPN 1 52,500 2,244 42.75
KTB-F 1 187,900 2,142 11.4
BBL-F
1 20,600 2,101 102
IRPC 1 958,300 2,051 2.14
DTAC 1 50,000 2,038 40.75
SCB-F
1 28,900 2,001 69.25
ADVANC-F 1 8,300 1,668 201
IVL
1 74,000 1,584 21.4
IRPC-F
1 693,400 1,484 2.14
SAWAD-F 1 33,200 1,411 42.5
BEC 1 257,100 833 3.24
CPT 1 1,300,000 806 0.62
RATCH 1 14,000 798 57
SPALI-F 1 50,000 728 14.55
GPI 1 500,000 610 1.22
GUNKUL 1 20,000 44 2.18
KBANK-F
2 195 17 88.96

Back to top button