สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 31 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 31 มี.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 106,995 1,512,843 67.08%
CENTEL 605,000 9,208,500 10.74%
PTTEP 1,202,800 79,702,450 5.33%
CKP 450,000 1,305,000 4.42%
PTTGC 2,165,000 63,942,625 4.41%
PTT 3,461,300 104,850,825 3.04%
BGRIM 520,100 20,829,000 2.97%
BH 46,000 5,164,000 2.88%
AOT 959,500 48,778,700 2.61%
SCC 96,500 30,899,000 2.47%
CBG 98,000 6,223,500 2.14%
KTB 1,110,000 12,584,000 1.99%
ERW 600,000 1,482,648 1.98%
BBL 220,600 22,030,300 1.92%
EA 99,400 3,342,300 1.73%
DTAC 204,500 8,136,100 1.56%
GPSC 197,200 11,200,500 1.35%
THG 4,000 71,200 1.34%
STA 202,000 2,252,300 1.29%
MINT 910,000 15,400,900 1.19%
KBANK 209,000 18,617,875 1.11%
ADVANC 62,000 12,484,000 1.03%
TMB 6,010,000 5,228,700 1.03%
HMPRO 300,000 3,400,000 1.02%
JASIF 500,000 4,050,000 0.99%
TRUE 1,510,000 4,801,800 0.98%
KTC 114,000 3,023,000 0.87%
TOP 223,500 6,755,875 0.80%
HANA-R 54,000 1,225,890 0.74%
COM7 125,000 1,922,500 0.72%
CPN 126,000 5,300,750 0.61%
CRC 175,200 4,836,750 0.59%
BEM 313,000 2,410,750 0.57%
BTS 300,000 2,685,000 0.56%
MTC 51,400 1,799,000 0.55%
GULF 60,000 9,150,000 0.48%
SAWAD 67,000 2,807,250 0.48%
TU 105,000 1,449,000 0.48%
SGP 5,000 38,500 0.44%
IVL 211,000 4,463,810 0.34%
BCP-R 8,900 130,370 0.33%
CPALL 120,000 7,320,000 0.32%
MINT-R 220,000 3,706,000 0.29%
KCE 100,000 1,340,000 0.26%
GLOBAL 22,000 198,000 0.24%
CPF 100,000 2,430,000 0.23%
PSL 25,000 61,000 0.22%
CPN-R 41,500 1,759,725 0.20%
TCAP-R 16,700 559,450 0.20%
SCB 36,800 2,522,250 0.17%
HMPRO-R 46,300 523,190 0.16%
INTUCH 20,000 1,000,000 0.15%
EGCO-R 1,700 391,000 0.13%
SAWAD-R 17,900 742,850 0.13%
SCB-R 26,400 1,815,000 0.13%
LH 40,000 266,000 0.08%
TASCO 6,600 113,520 0.08%
TISCO 10,000 695,000 0.08%
BDMS 23,300 444,670 0.06%
LH-R 27,600 183,540 0.05%
MBK 900 11,790 0.05%
JAS 54,000 262,600 0.03%
PTG 10,000 92,500 0.03%
RATCH 2,400 137,400 0.03%
BJC-R 1,000 40,250 0.02%
GULF-R 2,500 378,400 0.02%
GPSC-R 1,900 107,350 0.01%
IRPC-R 2,000 4,280 0.00%

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button