เช็กด่วน! “รฟท.” ประกาศหยุดวิ่งเส้นทางสายเหนือ-อีสาน-ใต้ เพิ่ม ขานรับเคอร์ฟิววันนี้!

เช็กด่วน! "การรถไฟแห่งประเทศไทย" (รฟท.)​ ประกาศหยุดวิ่งเส้นทางสายเหนือ-อีสาน-ใต้ เพิ่ม ขานรับเคอร์ฟิววันนี้!


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศข้อกำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (3 เม.ย.63)​ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมมิให้โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับผู้โดยสารเดินทางลดลง รฟท.จึงประกาศงดเดินขบวนรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีขบวนรถที่งดเดินในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2563

1.สายเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป – กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)​

– ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

2.สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ขบวน (ไป – กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)

– ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)

3. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป – กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)

– ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ) งดเดินขบวนรถ

วันที่ 4 เมษายน 2563

1. สายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป – กลับ)

– ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป – กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)

– ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

3. ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน

4. ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง – บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน)

วันที่ 5 เมษายน 2563

1. ขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ)

2. ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

3. ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ)

วันที่ 7 เมษายน 2563

1. สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ)

– ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

– ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ)

3. สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ)

4. ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ)

5. ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ)

6. ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

7. ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

นายวราวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า รฟท.พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถลงตามสถานการณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 เป็นต้นไป

Back to top button