BTS ทดสอบสายสีเขียว 4 สถานีใหม่ “กรมป่าไม้-วัดพระศรีฯ” พร้อมวิ่งมิ.ย.นี้!

BTS ทดสอบสายสีเขียว 4 สถานีใหม่ "กรมป่าไม้-วัดพระศรีฯ" ฉลุย พร้อมวิ่งมิ.ย.นี้!


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้าดำเนินการทดสอบการเดินรถใน 4 สถานีใหม่ ได้แก่ สถานีกรมป่าไม้ (N14) สถานีบางบัว (N15) สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

โดยการทดสอบการเดินรถนั้น บริษัทฯ ได้นำรถไฟฟ้าวิ่งทดสอบในราง (Test Track) ทั้งเส้นทาง และวัดระยะระหว่างโครงสร้างกับตัวรถไฟฟ้า รวมถึงตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่กีดขวางการเดินรถ โดยภาพรวมการทดสอบเดินรถไป-กลับระหว่าง 4 สถานี ผลการทดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อบกพร่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเตรียมพร้อมทดสอบระบบรวม (System Integration Test) เช่น ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานทุกระบบสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยยังคงเป้าเปิดในเดือน มิ.ย. และเปิดตลอดสายถึงคูคตปลายปี 2563

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์จะยังอยู่ในช่วงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการ ตามแผนที่กำหนด ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มปลอดภัยและความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

Back to top button