GUNKUL ยังแรง กำไร Q2 โตเกิน 60%

GUNKUL ยังแรง กำไร Q2/58 โต 66.60% มาที่ 174.83 ลบ. จาก 104.94 ลบ. เมื่อปีก่อน หลังรายได้จากการขาย บริการ ลงทุน ปรับตัวขึ้น ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรก มีกำไร 223.05 ลบ. ลดลง 28.43% จาก 311.65 ลบ. เมื่อปีก่อน


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หรือ GUNKUL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.58 (รวมบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิ 174.83 ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 0.16บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 66.60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 104.94ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 0.10บาทต่อหุ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 223.05ล้านบาท หรือ 0.20บาทต่อหุ้น ลดลง 28.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 311.65ล้านบาท หรือ 0.28บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จาก 1) การขายอุปกรณ์งานโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ระบบสายส่งให้กับภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นสินค้าประเภทกลุ่ม Hardware 2) การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จากบริษัทร่วมและลูกค้าภายนอก และ 3) การลงทุนในบริษัทร่วม ที่มีสัดส่วนเทียบเท่าประมาณ 26.16 เมกะวัตต์ เพิ่มมากขึ้น

ส่วนผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้าได้รับอนุมัติใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า หรือ PPA ล่าช้า และรัฐบาลได้เลื่อนการประกาศการตอบรับการซื้อไฟฟ้าออกไป

Back to top button