“อุตตม” แจงสภาฯ ออกพ.ร.ก. 3 ฉบับ ตามแนวทางสากล หวังเยียวยา-เสริมสภาพคล่อง สู้ “โควิด”

"อุตตม" แจงสภาฯ ออกพ.ร.ก. 3 ฉบับ ตามแนวทางสากล ภายใต้กรอบกม.ปัจจุบัน หวังเยียวยา-เสริมสภาพคล่อง สู้วิกฤต "โควิด"


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (27 พ.ค.63)​ ว่าการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินทั้ง 3 ฉบับนั้น จะมีการกู้เงินจริงจำนวน 1 ล้านล้านบาท ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพียงฉบับเดียว

ส่วน พ.ร.ก.อีก 2 ฉบับนั้นจะเป็นการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วมาช่วยแก้ปัญหา

สำหรับเหตุผลในการกู้ครั้งนี้ รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อเยียวยา เพื่อรักษาสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผลกระทบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นทันที ให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพียงพอยังชีพในภาวะที่เศรษฐกิจถูกกระทบ รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs

และการปกป้องรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน ซึ่งเป็นแนวทางสากล โดยมีกรอบดำเนินการที่รัดกุมและดำเนินการทุกอย่างอยู่ในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้ 4 ตัวชี้วัด

สำหรับวงเงินกู้เพื่อแก้ไขวิกฤตโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาทนั้น คิดเป็น 6% ต่อจีดีพี และ 31% ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการกู้เงินของรัฐบาลในอดีตแล้วไม่มีความแตกต่างกัน และมีกรอบดำเนินการที่รัดกุมและดำเนินการทุกอย่างอยู่ในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้ 4 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นก.ย.64 คาดว่าจะอยู่ที่ 57.96% จากเพดานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60%

สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้อยู่ที่ 21.2% จากเพดานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35% , สัดส่วนหนี้สาธารณะเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดอยู่ที่ 2.53% จากเพดานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10%  และสัดส่วนภาระหนี้สาธารณะต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า/บริกา รอยู่ที่ 0.19% จากเพดานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5%

“เวลานี้ไม่ใช่เวลาปกติ แต่ยังยึดตามเกณฑ์ปกติอยู่” 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การดำเนินการเยียวยาล่าช้าเพราะต้องใช้เวลา เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้

  “การใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นแนวทางสุดท้ายของรัฐบาลจริงๆ ที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้…นอกจากนี้การเยียวยาไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเสร็จ ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง” นายอุตตม กล่าว

Back to top button