สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 มิ.ย.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PLAT 150,000 462,000 14.70%
ANAN 1,437,700 2,295,943 10.70%
KSL 190,000 383,800 8.94%
SPALI 560,000 9,400,930 8.60%
BTS-R 1,999,400 22,793,160 7.88%
SHR 230,000 496,800 6.06%
HMPRO 1,487,800 22,914,920 5.34%
TMB 10,000,000 10,600,000 4.77%
IVL 935,900 25,879,325 3.85%
ZEN 10,000 89,500 3.50%
SIRI 3,000,000 2,280,000 3.09%
WHA 4,587,300 15,277,760 3.00%
SPA 57,000 390,450 2.97%
PSL 500,000 2,725,000 2.82%
PTTGC 486,500 22,627,450 2.64%
DTAC 120,000 4,830,000 2.40%
CRC 270,600 8,830,000 2.29%
TOA 48,300 1,811,250 2.24%
BJC 100,100 3,979,100 2.14%
MAJOR 140,000 2,086,000 2.09%
BTS 506,100 5,769,540 1.99%
SUPER 12,505,600 11,815,264 1.98%
BPP 367,600 6,359,520 1.97%
TTW 488,400 6,544,510 1.83%
RS 202,000 3,302,900 1.80%
CPF 761,900 24,255,800 1.60%
KBANK 297,800 28,018,700 1.51%
CPALL 292,000 19,972,000 1.42%
KCE 1,005,000 22,325,500 1.39%
CBG 198,600 20,605,375 1.26%
BH 30,100 3,487,750 1.22%
AAV 2,270,000 4,509,800 1.20%
CENTEL 56,900 1,313,510 1.20%
LANNA 100 725 1.18%
BCP 27,400 573,710 1.03%
BCP-R 25,000 524,090 0.94%
TOP 208,600 9,284,800 0.88%
BA 60,000 381,000 0.85%
KBANK-R 165,500 15,627,075 0.84%
TTA 30,000 95,400 0.76%
SCB 81,900 6,076,450 0.74%
GPSC 60,400 4,499,600 0.73%
PTTGC-R 135,000 6,302,500 0.73%
ERW 230,000 864,200 0.72%
TRUE 605,400 2,104,792 0.69%
BBL 69,000 7,507,000 0.68%
KTB 258,100 2,684,240 0.68%
TRUE-R 581,700 2,018,088 0.67%
AWC 500,000 1,944,000 0.64%
CPN-R 28,100 1,384,725 0.62%
LH 158,900 1,223,530 0.62%
PTTEP 78,600 7,316,075 0.59%
TU 283,200 3,672,160 0.58%
AOT 145,400 8,822,300 0.55%
CPN 24,400 1,213,900 0.54%
BDMS 163,500 3,678,750 0.53%
BGRIM 25,200 1,354,500 0.52%
AU 35,500 345,825 0.50%
ESSO 189,500 1,322,050 0.50%
PTT 236,000 8,968,000 0.48%
ADVANC 46,400 8,749,600 0.43%
INTUCH 60,900 3,476,525 0.40%
EGCO 5,000 1,258,900 0.36%
COM7 20,000 565,000 0.32%
MTC 33,000 1,723,875 0.30%
BBL-R 26,700 2,883,600 0.26%
GPSC-R 21,600 1,598,400 0.26%
TASCO 110,000 2,832,500 0.26%
MINT 121,800 2,490,810 0.22%
RATCH 7,500 468,750 0.22%
CPF-R 100,000 3,175,000 0.21%
TISCO-R 13,700 955,575 0.21%
BANPU 199,000 1,223,710 0.19%
TCAP 16,300 594,950 0.19%
TISCO 11,900 843,900 0.19%
BEC 150,000 787,000 0.17%
RBF 100,000 855,000 0.16%
OSP-R 25,100 960,075 0.12%
PRM 10,000 76,500 0.11%
GULF-R 25,500 962,625 0.10%
SCC 3,600 1,328,500 0.10%
STEC 10,400 159,730 0.10%
AP 30,000 171,000 0.09%
DELTA 3,700 199,800 0.07%
EGATIF 300 3,630 0.05%
GULF 13,100 494,525 0.05%
IRPC 28,300 75,224 0.05%
TU-R 25,500 332,380 0.05%
TKN 20,000 210,000 0.04%
AMATA 5,000 77,000 0.03%
BAFS 100 2,320 0.03%
BCH 2,000 29,900 0.03%
BCPG 300 4,710 0.02%
DEMCO 100 324 0.02%
SCN 200 424 0.02%
TPIPP 1,100 4,378 0.02%
WHAUP 500 2,260 0.02%
AOT-R 2,000 121,500 0.01%
EA 500 19,750 0.01%
GUNKUL 1,200 3,144 0.01%
SCI 100 140 0.01%
SGP 300 2,610 0.01%
SPCG 100 1,630 0.01%
PTG 200 3,300 0.00%
SPRC 500 3,350 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button