สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 ก.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
HANA 307,300 9,193,050 5.93%
BA 74,000 492,700 4.85%
CENTEL 203,000 4,686,140 4.31%
MTC 220,000 11,932,500 4.12%
PSL 500,000 2,846,820 4.09%
MAJOR 200,000 3,080,000 3.75%
TASCO 212,900 5,397,175 3.49%
BANPU 1,121,800 7,148,520 3.15%
TMB 6,200,200 6,622,212 3.12%
TRUE 1,878,300 6,792,282 2.93%
TISCO 100,000 7,025,000 2.56%
DTAC 141,300 5,660,425 2.50%
PLAT 11,500 35,650 2.42%
BPP 131,100 2,142,150 2.31%
PTTGC 390,800 19,377,200 2.28%
KBANK 325,500 30,076,725 2.23%
CPALL 420,000 28,417,500 2.20%
SPALI 59,000 991,200 2.19%
DOHOME 270,000 3,115,000 2.17%
RATCH 61,100 3,946,425 2.07%
TRUE-R 1,316,000 4,790,240 2.06%
BJC 70,200 2,801,725 1.86%
KTC 240,000 7,337,500 1.85%
KTB 400,000 4,160,000 1.79%
CRC 100,000 3,375,000 1.76%
HMPRO 275,900 4,379,220 1.64%
EGCO 20,200 5,270,700 1.50%
INTUCH 280,900 16,081,300 1.48%
BBL 122,400 13,307,200 1.38%
KBANK-R 200,000 18,487,500 1.37%
CPF-R 300,000 9,600,000 1.27%
CENTEL-R 58,000 1,358,000 1.23%
JAS 542,300 1,973,972 1.10%
BEAUTY 500,000 845,000 1.06%
CBG 96,400 10,669,000 1.05%
TU 372,700 5,003,270 1.04%
ERW 210,000 783,200 0.99%
PTTGC-R 170,100 8,462,375 0.99%
SCB 126,500 9,297,500 0.93%
KCE 353,000 8,312,500 0.92%
VGI 50,000 382,500 0.92%
COM7 115,000 3,668,750 0.88%
ADVANC 61,000 11,578,000 0.81%
ESSO 500,000 3,875,000 0.75%
ORI 60,000 348,000 0.73%
MINT 189,000 3,921,940 0.67%
PTG 139,600 2,442,900 0.67%
AOT 380,800 22,209,700 0.59%
TCAP 33,800 1,216,800 0.58%
STA 369,900 10,934,525 0.50%
PTTEP 63,500 5,950,050 0.44%
BAFS 1,900 43,700 0.41%
EA 148,800 7,000,150 0.40%
IRPC 532,900 1,524,688 0.40%
LANNA 200 1,450 0.40%
LH 153,800 1,191,950 0.38%
BH 4,200 510,300 0.37%
GLOBAL 38,900 649,630 0.33%
TOP 78,300 3,607,600 0.32%
BAM 100,000 2,460,000 0.30%
IVL 83,400 2,335,200 0.29%
SPRC 101,500 695,275 0.28%
CPN 10,000 517,500 0.24%
SCC 5,000 1,895,200 0.24%
AOT-R 115,200 6,771,800 0.18%
CPN-R 7,100 367,425 0.17%
GPSC 22,300 1,695,450 0.16%
SUPER 1,039,500 1,029,405 0.16%
BDMS 39,300 888,180 0.14%
JMT 30,000 732,000 0.14%
WHA 69,900 230,670 0.11%
BEM 25,000 237,500 0.08%
BGRIM 2,900 160,650 0.05%
AAV 20,000 41,400 0.04%
EGATIF 700 8,540 0.04%
GULF 8,600 333,250 0.04%
PTT 32,200 1,290,400 0.04%
TPIPP 2,900 11,890 0.04%
BCP 500 10,650 0.03%
RBF 17,000 180,200 0.03%
SGP 600 5,250 0.03%
TTW 1,400 18,340 0.02%
WHAUP 1,300 6,084 0.02%
AWC-R 4,100 16,922 0.01%
BCPG 600 9,660 0.01%
DEMCO 300 1,044 0.01%
GUNKUL 3,000 8,340 0.01%
RS 1,000 16,400 0.01%
SCN 400 856 0.01%
SPCG 300 5,340 0.01%
CKP 2,600 12,324 0.00%
SCI 300 507 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

Back to top button