สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 ก.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BA 110,000 706,500 11.78%
PSH 111,800 1,309,240 8.10%
SAWAD 290,000 15,107,500 5.90%
COM7 914,900 30,431,350 4.61%
BJC 65,000 2,567,500 4.54%
CHINA 12,000 82,680 4.41%
HMPRO 753,800 11,890,040 4.38%
AWC 1,953,200 7,837,928 4.24%
CENTEL 109,200 2,495,720 3.52%
BBL 141,100 15,430,450 2.93%
AAV 1,340,000 2,663,100 2.63%
MAJOR 150,000 2,235,000 2.50%
QH 500,000 1,110,000 2.48%
KTB 684,000 7,182,000 2.22%
AMATA 225,800 3,545,060 2.15%
SCB 208,100 15,439,050 2.15%
HANA 101,900 3,032,475 2.14%
BH 31,900 3,874,700 2.13%
ERW 550,000 2,006,000 1.98%
CBG 104,300 11,792,850 1.97%
TASCO 322,900 8,397,550 1.92%
BGRIM 77,500 4,271,775 1.90%
MTC 100,000 5,400,000 1.83%
TTW-R 154,800 2,058,840 1.63%
PSL 500,000 2,625,000 1.61%
CRC 200,000 6,575,000 1.54%
ADVANC 91,300 17,483,950 1.52%
THANI 210,000 756,000 1.46%
CPF-R 200,000 6,400,000 1.32%
CPALL 144,000 9,655,000 1.20%
AOT 979,000 55,347,300 1.18%
STA 621,900 17,590,600 1.18%
GULF 288,000 11,162,000 1.13%
MINT 784,500 15,865,750 1.11%
CK 101,300 1,985,870 1.09%
TCAP 33,900 1,211,925 1.05%
BDMS 288,900 6,625,170 1.00%
PTTGC 171,500 8,229,125 0.96%
DTAC 37,500 1,488,100 0.85%
PTTEP 43,700 4,069,100 0.85%
AEONTS 10,000 1,135,000 0.82%
KCE 100,000 2,340,000 0.82%
CPN 24,900 1,274,900 0.81%
TRUE 333,300 1,206,546 0.81%
BEM 149,400 1,411,830 0.77%
TOP 192,300 8,433,625 0.76%
KBANK 69,400 6,486,075 0.70%
PTTGC-R 111,500 5,318,375 0.63%
TMB 1,292,800 1,370,368 0.63%
ZEN 50,000 520,150 0.61%
TISCO 23,400 1,635,500 0.58%
LH 97,800 762,840 0.53%
BTS 106,100 1,198,930 0.52%
GPSC 47,500 3,596,250 0.49%
PTG 50,000 860,000 0.42%
CPN-R 12,700 641,350 0.41%
IRPC 346,600 1,005,140 0.38%
JMT 98,000 2,612,000 0.35%
MINT-R 250,000 5,025,000 0.35%
TOA 10,000 387,500 0.34%
PLANB 50,000 312,500 0.33%
WHA 131,700 431,976 0.32%
PTL 225,000 4,535,000 0.31%
STEC 25,000 395,000 0.31%
SUPER 1,178,400 1,165,724 0.29%
AOT-R 215,500 12,225,175 0.26%
RS 28,000 465,100 0.26%
PTT 121,200 4,757,100 0.23%
PRM 225,000 1,834,250 0.22%
IVL 46,000 1,298,600 0.17%
INTUCH 20,000 1,150,000 0.15%
RBF 50,000 497,500 0.15%
SCC 2,400 916,800 0.12%
EA-R 25,000 1,143,750 0.09%
KKP 2,500 105,000 0.09%
TSE 10,500 32,550 0.08%
DOHOME 6,000 69,000 0.07%
GLOBAL 4,000 65,600 0.05%
GUNKUL 9,000 24,930 0.05%
PRM-R 50,000 407,500 0.05%
TFG 10,900 52,102 0.04%
ESSO 2,800 21,280 0.01%
JAS-R 1,300 4,706 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

Back to top button