“การท่าเรือฯ” ลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง มีผล 1 ก.ค.เป็นต้นไป

"การท่าเรือฯ" ลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ตู้สินค้า-เรือลากจูง ท่าเรือกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1.อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

– ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ที.อี.ยู. ราคา 22 บาท (เทียบกับค่าธรรมเนียมเดิมจัดเก็บในเดือนเมษายน 63 ที่ 42 บาท) ขนาด 40 ที.อี.ยู. ราคา 44 บาท (เดิม 84 บาท) ขนาดมากกว่า 40 ที.อี.ยู. ราคา 50 บาท (เดิม 94 บาท)

– ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ที.อี.ยู. ราคา 13 บาท (เดิม 25 บาท) ขนาด 40 ที.อี.ยู. ราคา 26 บาท (เดิม 49 บาท) ขนาดมากกว่า 40 ที.อี.ยู. ราคา 29 บาท (เดิม 56 บาท)

2.อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

– ท่าเรือกรุงเทพ เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป 679 บาท / ชั่วโมง (เดิมเก็บ 1,255 บาท/ชั่วโมง)

– ท่าเรือแหลมฉบัง 741 บาท / ชั่วโมง (เดิมเก็บ 1,426 บาท/ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท.จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค. และ 1 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของ บมจ. ปตท.(PTT) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 5%

Back to top button