Technical Daily – บล.คันทรี่ กรุ๊ป

บล.คันทรี่ กรุ๊ป


Stock Picks

PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

SET100 / Media & Publishing

Resistance          5.90  6.00

Support             5.70  5.60

Trailing Start            5.45

 

BJC

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

SET50 / Commerce

Resistance          37.50  38.00

Support             36.50  36.00

Trailing Start             37.25

Back to top button