CPALL ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน แจงไม่ได้ทำรายการช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย.

CPALL ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน แจงไม่ได้ทำรายการช่วง 1 เม.ย.-30 ก.ย.


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63 โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด และโครงการซื้อหุ้นคืนได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.63

Back to top button