คัด 10 หุ้นน่าเก็บ หลังร่วงหนัก-ฉุดราคาต่ำบุ๊ค

คัด 10 หุ้นน่าเก็บ หลังร่วงหนัก-ราคาต่ำบุ๊ค


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียนที่ราคาหุ้นในช่วงเดือนตุลาคมต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าพื้นฐาน โดยคัดเลือก 10 หุ้นที่อยู่ใน SET และเป็นหุ้นที่มีสภาพล่อง ซึ่งมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำกว่า 1 เท่า

โดยประกอบด้วย SPRC , SSC  ,TSE  ,GGC  ,HTECH  ,SPALI , PORT , PREB ,MBK และ MACO

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button