สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012F 1042 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012F S50Z20 1,041,719,400
2 S5013C2012H S50Z20 853,422,000
3 S5013P2012D S50Z20 628,212,500
4 S5013P2012E S50Z20 488,154,700
5 S5013P2012C S50Z20 350,624,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button