สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012F 1170 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012F S50Z20 1,169,669,200
2 S5013P2012E S50Z20 889,603,900
3 S5013P2012D S50Z20 533,374,300
4 S5013C2012I S50Z20 457,928,800
5 S5013C2012H S50Z20 353,280,300

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button