Technical Daily – บล.คันทรี่ กรุ๊ป

Technical Daily - บล.คันทรี่ กรุ๊ป ประจำวันที่ 3 พ.ย.63


Stock Picks

PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

SET100 / Media & Publishing

Resistance          5.75  5.85

Support             5.50  5.40

Trailing Start            5.35

 

BAM

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SET / Finance & Securities

Resistance          21.10  21.40

Support             20.60  20.30

Trailing Start             20.20

 

Back to top button